Mga paraan ng pagpapahayag

Ang pagpapahayag ay nagiging maayos, maganda at mabisa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, at ang mga ito ay ang sumusunod: 1 paglalarawan 2. Ito ay isang powerpoint presentation na tumatalakay sa paksang mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa kapwa tao.

Anyo ng pagpapahayag 1 anyo ng pagpapahayag 2 paglalarawan ang paglalarawan ay isang paraan ng pang araw- araw na. Paglalahad – isang paraan ng paraan ng pagpapahayag na ang layunin ay gumawa ng isang malinaw, sapat at walang kinikilingang sa ano mang bagay na .

Paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin• mga pangungusap na padamdam ito ay mga pangugusap na.

Mga paraan ng pagpapahayag

mga paraan ng pagpapahayag Pagsasalaysay ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay  katulad ito  ano ang apat na pangunhing paraan ng pagpapahayag. mga paraan ng pagpapahayag Pagsasalaysay ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay  katulad ito  ano ang apat na pangunhing paraan ng pagpapahayag.
Mga paraan ng pagpapahayag
Rated 3/5 based on 14 review
Download now

2018.